dn nieuwe hof kop 202310

Purperorchis (=Bruine orchis) – Orchis purpurea

De soort Purperorchis was deel van de gevarieerde Orchisfamilie binnen de grote Orde van de Orchideeën. Niet te verwarren met de veel kleinere nauw verwante Aangebrande Orchis (Orchis ustulata).
De kennis van chromosomen en nu het DNA kan de indelingen veranderd hebben. De Purperorchis is nu in het geslacht Orchis ondergebracht.

Purperorchis - Orchis purpurea 3op4Bloei

De bloei vindt in de late lente plaats. Het nauw verwante Soldaatje (Orchis militaris) bloeit later. Orchideeën leven in symbiose met een schimmel (mycorrhiza).

Leefplek

Groeit op kalkhoudende verweerde bodems. Op hellingen en taluds, graslanden en in de rand van open bos in Z. Limburg.

Areaal

Kalkgebieden van Europa M. en Z. en Klein Azië.

Naam

Een deel van de bloem draagt een bruin/purperen kleur. De gelijkenis van de ronde wortelknollen met testikels (=”Orchis”) heeft de familienaam Orchideeën opgeleverd. De naam van het geslacht “Orchis” is hier ook door ontstaan.

Kenmerk

Naast de ovaal/ronde wortelknollen zijn er nog enkele draadvormige wortels. Er is een wortelrozet van flinke meest langwerpige geribde liggende en staande bladeren met toegespitste top. Twee stengelomvattende bladeren. Gedroogd blad ruikt naar cumarine. De ronde bladloze lange gladde bloeistengel (tot 60 cm) is bovenaan gegroefd.
Gedrongen flinke bloeiaar die op den duur langer (tot 10 cm) en onderaan losser wordt. Bloeit van onder naar boven. De bloemen hebben een bruin/purperen onregelmatig gevormde helm. De onderlip is slechts licht gekleurd met veel verspreide donkere stipjes. Deze onderlip bestaat uit grotendeels een brede ten dele gespleten middenlob met in het midden een kort staartje en beiderzijds nog een smalle uitstaande zijlob. De rand van de onderlip is soms paars van kleur. Er is een kort iets krom spoor voor een onderstandige wat langere dunne gekromde vrucht. Er is stofklein zaad.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen