dn nieuwe hof kop 202310

Radijs – Raphanus sativus; Bladrammenas – Raphanus sativus oleiferus (=oleiformis)

Het Radijs-geslacht behoort tot de Kruisbloemenfamilie. De Knopherik is nauw verwant.

Radijs - Raphanus sativus 3op4Bloei

De bloei begint in mei/juni. Soms ook in het najaar. Tijdig onderploegen om bloei en zaadvorming te vermijden.

Leefplek

Op akkerland en tuingrond en van daaruit verwilderd in bermen. Bladrammenas wordt tegenwoordig in de nazomer grootschalig gezaaid als grondverbeteraar, groenbemester, stikstofbinder en onkruidbestrijder. Ook dient het als lokgewas voor bietenaaltje.

Areaal

Voornamelijk Europa. Veel kweekproducten.

Naam

De naam “Radijs” – en het radijsje – zijn verbasteringen van het Latijnse “Radix” dat “wortel” en “radicula” dat “worteltje” betekent.
De oude Grieken kenden de “Raphanos” al en deze naam had betrekking op het “snel verschijnen” na het zaaien. Daarbij wil “sativus” aangeven dat het een cultuurplant is “die gezaaid wordt”. En “oleiferus” beduidt dat de plant “olie-dragend” is of “olie-vormend” (“-formis”). De soorten hebben een scherpe smaak die veroorzaakt wordt doordat de plant mosterdolie bevat.

Kenmerk

Deze planten zijn meest eenjarig maar overwinteren kan ook na laat ontkiemen. De 4 spatelvormige kroonbladen zijn wit of lichtpaars (soms geaderd of met gekleurde top) maar iets geel kan ook. De 4 kelkbladen staan rechtop als een kokertje. Er zijn 4 lange meeldraden en 2 korte.
De vrucht is een hauw met een sponzige vruchtwand. De zaden zitten echter alleen in het soms ingesnoerde snaveldeel terwijl de basis van de hauw dun en zonder zaden is.
De lange bladeren zijn enige malen breed en diep ingesneden.
Bij veel gekweekte soorten is de penwortel verdikt tot een rood knol(letje) met witte soms iets sponzige inhoud of meer peenvormig.
Bladrammenas is een snel groeiende bladrijke forse plant (tot 80-100 cm) en is vorstgevoelig. De bloei kan roze zijn.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen