dn nieuwe hof kop 202310

Rapunzelklokje – Campanula rapunculus; Akkerklokje – Campanula rapunculoides

De Klokjesfamilie omvat ook het Rapunzelklokje en het Akkerklokje.

Akkerklokje - Campanula rapunculoides 3op4Bloei

De tweejarige Rapunzelklokjes komen in de voorzomer tot bloei en houden dat lang vol. Het Akkerklokje is echt overblijvend en bloeit nog lang door.

Leefplek

Rivierengebied op bermen en dijken. Ook in Z. Limburg. Op matig voedselrijke grondsoorten. Liefst wat kalkhoudend. Akkerklokje is als tuinplant gekweekt en vandaar weer verwilderd langs wegen en heggen.

Areaal

Z. en M. Europa en ook O. Europa met W. Azië.

Naam

De naam “Campanula” komt voort uit de bloemvorm. In de Romeinse groene vruchtbare landstreek Campanië rondom Napels kwam het klokje al voor. Bovendien werden daar klokken gegoten, groot maar ook klein (campanulae).
De naam “Rapunzel” betekent “Raapje” en verwijst naar de raapachtige penwortel. De “rapunculus” is daar weer een verkleinwoord van. En “rapunculoides” wil slechts zeggen “op rapunculus gelijkend”.

Akkerklokje - Campanula rapunculoides tekeningKenmerk

De wortelrozet van het eerste jaar van het Rapunzelklokje bevat iets lepelvormige gesteelde bladeren. Ze hebben een wat gegolfde rand. De latere stengelbladeren zijn lancetvormig. De middelhoge rechte stengels zijn alleen bovenaan soms vertakt. Na afmaaien groeien meerdere stengels uit.
Op korte schuin omhoog gerichte zijtakjes staan de licht violette klokjes (1-2 cm). Samen vormen ze een smalle pluim. De 5 kroonblaadjes zijn vrij diep ingesneden en naar buiten gebogen. Eerst vindt de manlijke bloei plaats en daarna het vrouwelijke gedeelte. De kelk heeft spitse slippen. De driedelige langwerpige doosvrucht opent met drie gaatjes onder de top.
Het vlezig verdikte wortelstelsel van het Akkerklokje spreidt zich ook uit en laat zich moeilijk uitroeien. De grondbladeren zijn min of meer hartvormig. De violetblauwe klokbloemen zijn iets groter en hangen vooral aan één zijde van de kantige rechte stengels.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen