dn nieuwe hof kop 202310

Rechte ganzerik – Potentilla recta

De Rechte Ganzerik is lid van het Ganzerikgeslacht en hoort daarmee tot de Rozenfamilie.

Rechte ganzerik - Potentilla recta 4op3

Bloei

De bloei valt in juni/juli te bewonderen.

Leefplek

Op grazige droge matig voedselrijke terreinen zoals bermen, bewerkte akkerranden en ruderale bodems.

Areaal

Europa en N. Amerika. De plant is uit Centraal Azië via de Middellandse Zeelanden in de Romeinse Tijd reeds als adventief aangevoerd. Veelal tuinplant. Ook verwilderd.

Naam

De namen “Ganzerik of Ganserick” en het Duitse “Genserich” zouden ontstaan zijn omdat men fijngehakte plant aan het ganzenvoer toevoegde of doordat de planten van nature tot het geliefde ganzenvoedsel behoorden.
De oude naam “Potentilla” is als verkleinwoord afgeleid van het Latijnse “potens” dat “machtig” betekent en “potentia” dat “kracht” aangeeft. Als geneeskruiden waren de Potentilla’s bekend als “de krachtig werkenden”.
Daar komt dan nog “recta” bij voor de soortaanduiding hetgeen duidelijk hetzelfde aangeeft als het daarvan afgeleide woord “recht”.

Kenmerk

Middelhoge overblijvende kruidachtige plant met een vertakte wortelstok. Rechtop staande stengels met flinke langwerpige bladeren. Dicht behaarde bladstelen. Grijsgroen van kleur met 5-7 voudige handvormig diep gespleten onderste bladeren. De hogere grof getande bladeren zijn minder gespleten.
Bloemen vrij groot (tot 25 mm) als van Zilverschoon in een los bijscherm. De lichtgele 5-tallige bloemen hebben hartvormig afgeronde kroonbladeren en een kortere kelk. Er is een bundel meeldraden in centrale ringvorming rond talrijke bovenstandige stampers.
De vrucht bestaat uit éénzadige dopvruchtjes.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen