dn nieuwe hof kop 202310

Riet – Phragmites australis (=communis, =vulgaris)

Ongeveer het langste gras in de Grassenfamilie.

Riet - Phragmites australis 3op4Bloei

Trage groei in het voorjaar. Vanaf juli zijn de bloeipluimen aanwezig.

Leefplek

Natte plekken en vooral voedselrijke modderige waterkanten. Pionier. Bevordert verlanding van plassen. De holle stengels brengen lucht in de bodem (polder drooglegging).

Areaal

Kosmopoliet.

Naam

Het Riet is over de hele aardbol aanwezig. Het was al goed bekend bij de oude Grieken als “Phragmites” (wanddragend) van “Phragma” oftewel “omheining, wand” rond de holte. Ook werd wel “Kalamos” gebruikt, wat nu “Kalmoes” is geworden. Bij de Romeinen was het riet bekend onder de naam “(H)arundo” maar daar wordt nu het Z. Europese Pijlriet mee aangeduid. Het “australis” dat “zuidelijk” aanduidt is bedoeld om het grote groeigebied aan te geven. Het oudere “communis” of “algemeen” en het “vulgaris” of “gewoon” zijn weer verlaten. En “Arundo” is nu de naam van een Bamboegeslacht.

Riet - Phragmites australis tekeningKenmerk

Een kruipende wortelstok met een netwerk van gelede uitlopers onder- en bovengronds maakt de plant onuitroeibaar. Dikke stevige holle stengels met enkele brede bladeren kunnen tot 4 m hoog worden (in de tropen tot 10 m hoog). Het brede blauwgrijsgroene blad heeft scherpe ruwe randen en eindigt geleidelijk in een spitse punt. Het blad kan dankzij een holle bladschede door de wind rond de stengel bewegen. De meerdere bladscheden overlappen elkaar. Het tongetje bestaat uit een haarkrans. De insnoering met drie putjes onderin het blad wordt wel duivelsbeet genoemd.
De bloeiwijze is een sterk vertakte bruine pluim die met de wind mee hangt. De bruinviolette aartjes bevatten meestal 2-5 bloempjes en dragen zijdeachtige haren. Het onderste bloempje is mannelijk. De rest is tweeslachtig. Windverspreiding van de zaden in de winter na verdroging van de plant. De stengels verhouten enigszins.
Veel gebruiksmogelijkheden.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen