dn nieuwe hof kop 202310

Schapengras – Festuca ovina

Het Schapengras is binnen het Zwenkgrasgeslacht onderdeel van de grote Grassenfamilie. Er zijn diverse varianten. Ook door kweken.

Schapengras - Festuca ovina 4op3

Bloei

De bloei is vooral in juni.

Leefplek

Zandige schrale voedselarme bodems van weiden, bermen, heide, duinen, ophoogterreinen.

Areaal

Noordelijke gematigde zone.

Naam

Mogelijk zijn de namen “Schapengras” en “ovina” (= van het schaap) ontstaan omdat schapen het inderdaad graag eten.
De geslachtsnaam “Festuca” betekent “halm” en heeft betrekking op de tengere in de wind zwaaiende en “zwenkende” halmen van de “Zwenkgras” groep. Hier dus specifiek van het “Schapenzwenkgras”.
Er bestaan veel varianten van Schapengras. De meest voorkomende is het Fijn Schapengras.

Kenmerk

Dichte horsten zijn overblijvend en hebben dunne lichtgroene tot grijsblauwe ingerolde bladeren.
De dubbel zo lange rechte halmen (tot 50 cm) dragen als bloeiwijze een weinig vertakte pijlspitsvormige pluim. De zijtakjes daarin staan iets omhoog.
De wat violet aangelopen aartjes zijn langwerpig ovaal en dragen 3 tot 8 bloempjes. De aartjes hebben meest ongenaalde schutkafjes.
Diverse forsere familieleden uit het Zwenkgrasgeslacht zoals Beemdlangbloem en Rood Zwenkgras hebben meer rood getinte aartjes.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen