dn nieuwe hof kop 202310

Schapenzuring – Rumex acetosella; Veldzuring – Rumex acetosa

Tot de Duizendknoopfamilie behoren een aantal Zuringen. Karakteristiek is de bloeiwijze.
Schapenzuring en Veldzuring zijn beide éénslachtig/tweehuizig in tegenstelling tot de andere zuringsoorten.

Veldzuring - Rumex acetosa 3op4Bloei

Zuringsoorten komen vanaf mei in bloei.

Leefplek

Waar de Schapenzuring een plantje is van stikstoftoevoer op droge zandige heidepaden, zandige wegbermen en dergelijke schrale en vaak zure milieus is de Veldzuring veeleer een plant van matig voedselrijke grasbermen en bloemrijke graslanden.

Areaal

Kosmopolieten in gematigde en koelere zone van Europa.

Naam

De zure smaak van het blad komt in de namen tot uiting evenals de groeiplaats. Ook de Latijnse benamingen “acetosella” en “acetosa” wijzen naar het (oxaal)zuur. Het verkleinwoord “acetosella” past natuurlijk goed bij de kleinste zuringsoort en “acetosa” voor “azijnachtig” bij de grotere soort. De naam “Rumex” kwam al in de oudheid voor en duidde een werpspies aan. Verband met de bladvorm is zichtbaar.
Zuringsoorten werden vroeger wel als groente gegeten (vooral de “Tuinzuring”) en als vitamine-C bron gebruikt.

Veldzuring - Rumex acetosa tekeningKenmerk

Schapenzuring is een meestal lage overblijvende plant met taaie wortelstok en veel uitlopers en pollen vormend. De stengels staan rechtop en dragen de karakteristieke langgesteelde pijlvormige blaadjes met twee uitstekende oortjes. De wat groenige éénslachtige bloemen vormen een soms vertakte en losse bloeiwijze. Het driehoekige vruchtje (nootje) is weinig gevleugeld.
De Veldzuring is een middelhoge overblijvende plant die uitsteekt boven het gras. De zuursmakende bladeren zitten pijlvormig met slippen rond de stengels. De roodachtige éénslachtige bloemen vormen een losse pluim en kunnen roodgerande gevleugelde vruchten opleveren. Ook hier is er één zaad los gelegen in een niet open springende vrucht.
De bloemen van beide soorten bestaan uit twee kransen van drie groen/rossig gekleurde bloemblaadjes, waarbij het niet duidelijk is of er van een kelk en een kroon sprake is. Daarom spreekt men liever van “bloemdekblaadjes”. Er zijn 6 meeldraden of een stamper met 3 stempels. Windbestuiving. Er ontstaat een driekantige vrucht met fors uitgegroeide kleppen. Planten in de zon hebben de meeste roodkleuring.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen