dn nieuwe hof kop 202310

Sneeuwbes – Symphoricarpos racemosus

Tot de Kamperfoeliefamilie hoort ook de Sneeuwbes. Er zijn diverse varianten.

Sneeuwbes - Symphoricarpos racemosus 4op3

Bloei

De bloei begint in mei/juni en duurt de hele zomer door.

Leefplek

Op ruderale zandige en stenige arme terreinen en aan bosranden. Veelal vanuit tuinen en parken verwilderd.

Areaal

Europa behalve het verre noorden. Uit N. Amerika afkomstig als tuin- en parkheester.

Naam

De Sneeuwbes draagt een toepasselijke naam vanwege de witte sponzige vruchten. De wetenschappelijke naam “Symphoricarpos” is afgeleid van het Griekse “symphereó” dat “samen dragen” betekent en “karpos” voor “vrucht” waarmee duidelijk de bloeiwijze en vruchttros worden aangeduid. Daarbij komt dan nog de Latijnse soortnaam “racemosus” waarmee ook verwezen wordt naar de vruchten “met een tros, als een druiventros”.

Kenmerk

Bladverliezende overjarige houtige heester met lange slanke opgaande en wat gebogen kale takken. De heester is zon- en schaduwbestendig. Veel wortelopslag zorgt dikwijls voor een warrig aanzien.
De eironde/ovale blaadjes (2 cm) met korte steel staan veelal tegenover elkaar. Blauwgrijs beeld. De onderzijde van het blad is vaak licht behaard. De bladrand is glad en bij jong blad soms wat ingesneden.
Aan de iets roodachtige top van de takken staan trosjes onopvallende rozerode kleine bloemen. Deze zijn klokvormig (5 mm) en hebben een bosje aan de voet dicht behaarde meeldraden onderin de bloem. Kruisbestuiving door vliegende insecten.
Er worden dofwitte sponzig-vlezige ronde vruchten (1 cm) gevormd. Giftig (niet voor vogels) door o.a. viburnine en saponinen.
Vruchten in gebruik om in blaasroer weg te schieten.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen