dn nieuwe hof kop 202310

Speenkruid – Ranunculus ficaria (=Ficaria verna)

Behoort tot de Ranonkelachtigen en is een echte kruidachtige verschijning die soms al eind maart / begin april in de strooisellaag tussen dor en rottend blad zichtbaar wordt. Al snel na de bloei vergeelt de plant en sterft vroeg af bij het uitbotten van het struikgewas en vermindering van de directe belichting.

Speenkruid - Ficaria verna 4op3

Bloei

Tussen de vrij dikke glimmende gesteelde groene hart- tot niervormige bladeren komen de boterbloemachtige goudgele sterretjes tevoorschijn. De kroonblaadjes zijn vaak wat toegespitst en glimmen ook. Ze zijn in ieder geval smaller dan die van de boterbloemen en ook talrijker (6-12). De bloemen verkleuren naar witachtig.
De winterakoniet is wat bloemkleur betreft ook herkenbaar als naaste familie.

Leefplek

Groeit op heel wat standplaatsen vooral beschut als bodembedekker op vochtige voedselrijke bodem onder struikgewas en onder heggen. Beschaduwde gazons van tuin en park zijn geliefd. Onderaan hellingen, in beek- en rivierdalen en in walkanten en slootbermen. Ook in oude natte graslanden, rietkragen en uiterwaarden.

Areaal

Heel Europa en W. Aziƫ vormen het leefgebied.

Naam

Het Z. Nederlandse “speen” staat nog steeds voor “aambei” en heeft door koppeling aan “spannen” verband met die gezwollen toestand. De wortelknolletjes zijn de oorzaak van deze benaming. Het deel “ficaria” is terug te voeren op het latijnse “vijgachtig” waarbij vijg en wrat dicht bijeen liggen. De vroege verschijning is terug te vinden in de oude naam “verna” die op de lente duidt.

Kenmerk

Ondergronds worden langgerekte wortelknolletjes (reserve-organen) gevormd. De hartvormige bladen zijn gesteeld en hebben een duidelijke bladschede aan de voet. In deze bladoksels ontstaan kleine knolletjes, die hier later als kleine stekjes afvallen. Naast weinig vruchtvorming biedt dit een extra mogelijkheid tot voortplanting. De hele plant met zijn donkergroene glimmende bladeren maakt een sappige indruk. Al snel na de bloei verwelkt de hele plant en wordt geel.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen