dn nieuwe hof kop 202310

Stekelbrem – Genista anglica; Duitse brem – Genista germanica

Het geslacht Heidebrem omvat o.a. de Stekelbrem en de nauw verwante Duitse Brem en behoort tot de familie van de Vlinderbloemen.

Stekelbrem - Genista anglica 4op3

Bloei

Stekelbrem bloeit als eerste van de bremsoorten al in de tweede helft van april. De Duitse Brem komt pas een maand later. Beide vertonen een lichte nabloei in de nazomer.

Leefplek

Op droge of vochtige lemige kalkarme zandgrond komen beide Heidebremsoorten voor. Duitse Brem is een zoomplant van grazige terreinen. De Stekelbrem struikjes komen in graslanden en heidevelden voor.

Areaal

Het sterk vertakte Stekelbremstruikje is een bewoner van de Atlantische kuststreken van W. Europa – vandaar het “anglica” – en de doornige Duitse Brem van de continentale M. en O. Europese landen (“germanica”) met O. Nederland als uiterste grens.

Naam

De naam “Brem” is evenals de naam “Braam” van origine in gebruik voor “Stekel” (ook “Braam” aan een mes of metaal). “Stekel” en “Brem” tezamen in Stekelbrem is dus dubbelop.
De Gewone Brem heeft geen stekels i.t.t. de “Stekende Brem” die tot het aparte geslacht “Heidebrem” behoort.
Vergilius gebruikte de naam “Genista” al voor de Brem. Nu geldt dit “Genista” echter het geslacht Heidebrem waarbij “Cytisus” nu het geslacht Brem aanduidt.

Stekelbrem - Genista anglica tekeningKenmerk

De leden van het Heidebremgeslacht hebben alle enkelvoudige bladeren. Bij de Gewone Brem zijn de bladeren eerst samengesteld drietallig en later langwerpig en schubvormig.
De vrij lage struikjes van de Stekelbrem zijn bijna onbehaard en hebben meest opstaande vertakkingen. Ze hebben kleine ovale blaadjes.
De kleine heldergele bloemen met grote kiel worden door grote steunblaadjes gepresenteerd. De bestuiving vindt plaats d.m.v. een springveermechanisme. De peulvrucht is wat opgeblazen met een gekromde punt.
Bij de Duitse Brem zijn de struikjes dicht en zacht behaard. Ze dragen grotere ovale groene blaadjes aan stengels met lijsten en vol stekels.
Eindstandig komen dichte trosjes goudgele grotere bloemen zonder schutblaadjes. Hier is de bestuiving door een klapstoelmechanisme geregeld. De vruchten zijn ook hier peulen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen