dn nieuwe hof kop 202310

Timoteegras – Phleum pratense; Klein timoteegras – Phleum bertolinii

Het Timoteegras behoort binnen de Grassenfamilie tot de z.g. Doddegrassen.

Timoteegras - Phleum pratense 3op4Bloei

De bloei vindt plaats in juni/september.

Leefplek

Op matig vochtige voedselrijke (klei)bodems is het Timoteegras te vinden. Goed voedingsgras in weiden.
Het Klein Timoteegras houdt het meer op voedselarmere zandige bodems van weide, berm en dijk.

Areaal

Veel voorkomend in heel gematigd Europa.

Naam

De Nederlandse naam “Timot(h)eegras” duidt simpelweg op de Amerikaan Timothy Hanson die in 1763 het gras uit N. Amerika meenam naar Engeland. Toch bestond het al in Europa en was het van hieruit naar N. Amerika gebracht.
De naam “Phleum” komt van het Griekse “Phleo” dat “Vloeien, opzwellen” betekent en was al bij Aristides (485 v.C.) in gebruik.
Doddegras heeft een “Prop” als bloeiwijze. Een “Dodde” zoals de Lisdodde dat heeft maar dan veel kleiner. De toevoeging ”pratense” maakt duidelijk dat het gras vooral “in de weide” groeit. Er is ook de Kleinere minder bekende soort die naar Bertolini genoemd werd.

Timoteegras - Phleum pratense tekeningKenmerk

Losse zodevormende grassoorten. De zoet smakende zich oprichtende halm kan tot 1 m hoogte reiken. Plant zich voort door middel van uitlopers, wortelstokken en zaadvorming. De voet van de stengel heeft iets van een raap. Het goed ontwikkelde tongetje op de overgang van de bladschede naar de vrij brede bladschijf draagt een zijtandje.
Het Klein Timoteegras is lager en heeft meer kruipende stengels. Ook is de aarpluim veel korter (tot 6 cm).
De Timoteebloeiwijze (tot 20 cm) is een karakteristieke compacte aarpluim met afgeronde cylindervorm. De blauwgroene aartjes zijn kort, afgeplat en bevatten slechts 1 bloem. De kelkkafjes eindigen in een naaldje waardoor het aartje eruitziet als een vorkje met 2 tanden. De aarpluim voelt wat ruw aan.
Kenmerkend is dat bij het Timoteegras bij ombuigen van de cylinder de aartjes aaneengesloten blijven en niet uiteen wijken zoals bij de Vossestaarten.
De vrucht is een graanvrucht d.w.z. dat zaad en kafjes vergroeid zijn. De kafnaaldjes haken aan langslopende dieren.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen