dn nieuwe hof kop 202310

Tormentil – Potentilla erecta

Tormentil is samen met de diverse Ganzerik soorten onderdeel van de Rozenfamilie.

Tormentil - Potentilla erecta 4op3

Bloei

Vanaf juni tot september zijn er bloemen.

Leefplek

Zonnige meest open plaatsen in voedselarme zandige gebieden zoals heidevelden en paden. Verdraagt droogte en vocht afwisseling. Ook in laagveengebieden en schraalgrasland.

Areaal

Bijna gehele Noordelijk Halfrond.

Naam

De wetenschappelijke naam “Potentilla” is afgeleid van het Latijnse “Potens” dat “machtig” betekent. Het gebruik van de planten uit dit geslacht als “krachtig werkend” geneesmiddel bij diverse aandoeningen ligt daaraan ten grondslag. De naam “Tormentil” is een verkleinwoord van het Latijnse “Tormentum” dat “kwelling” betekent. De wortel was lange tijd als pijnstiller in gebruik o.a. bij tandpijn.
Daarnaast wijst “erecta” (=”rechtop”) er op dat de plant geen wortelende kruipende stengels heeft en zich met zijn stengels vaak opricht.

Kenmerk

Lage overblijvende plant met dunne stengels met een zachte donzige beharing. Deze stengels richten zich op en dragen drietallige ruitvormige bladeren. Deze blaadjes hebben een drietal tanden waarvan de middelste het meest uitsteekt. De grootste breedte van het blaadje ligt in het midden. Er zijn bovendien twee kleinere enigszins gelijkvormige steunblaadjes onder het aan de stengel zittende blad zodat het geheel wel een vijftallig blad lijkt.
Er is een flinke wortelstok die bij doorsnijden rood verkleurt en dan een stervorm vertoont.
De lichtgele bloemen (max. 1 cm) aan het einde van de bloemstengel zijn viertallig.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen