dn nieuwe hof kop 202310

Valse kamille – Anthemis arvensis; Stinkende kamille – Anthemis cotula

De diverse Kamille soorten behoren alle tot de familie van de Composieten.
Echte (“Matricaria”) en Valse (“Anthemis”) Kamille worden wel tot twee verschillende geslachten gerekend.

Valse kamille - Anthemis arvensis 4op3

Bloei

De Valse Kamille begint in juni te bloeien. Hetzelfde geldt voor de Stinkende maar die houdt het langer vol.

Leefplek

Op omgewerkte grond van bouwland, in akkerranden en bermen. Ruderale zandige terreinen en bouwterreinen zijn goede groeiplaatsen van deze in hoofdzaak éénjarigen. De Stinkende Kamille vereist wat zwaardere grond.

Areaal

Cultuurvolgers in heel Europa behalve het noorden en vooral zuidelijk.

Naam

De Nederlandse naam “Kamille” is een verbastering van de vroegere algemene benaming “Chamomilla” (Latijn:”chamaemelum”) die afgeleid was van het Griekse “chamaimèlon”. Hierin betekent “chamai” zoveel als “op de grond” en het deel “mèlon” is gewoon “appel”. Samen dus “veldappel”. Mogelijk is dit ontstaan door de geur van de bloemen.
De naam “Anthemis” stamt uit het Griekse “Anthemon” dat “Bloem” betekent. Het toevoegsel “arvensis” duidt de woonplaats “op de akker” aan. En “cotula” komt van het Griekse “kotulè” waarmee een holte of beker wordt aangeduid en dat heeft zijn oorsprong in de vorm van de vrucht.
“Valse” omdat de plant niet de “echte” is. “Stinkend” omdat de bloem een sterke nare geur heeft die als insectenwerend middel gebruikt wordt.

Valse kamille - Anthemis arvensis tekeningKenmerk

Deze kamillesoort blijft meest laag (tot 40 cm) en wat gespreid en sterk vertakt. De lichtgroene bladeren zijn fijn en sterk verdeeld.
De witte steriele straalbloemen omsluiten een geel hart van buisbloemen. Er staan stevige stroschubben met een spitse punt (smal bij de Stinkende) op de bloembodem hetgeen bij doorbreken van het bloemhoofdje goed te zien is. Vandaar ook de benaming “Schubkamille” voor de Anthemis soorten.
Tijdens de bloei groeit de met merg gevulde bloembodem kegelvormig uit. Daarna slaan de witte randbloemen naar beneden terug. Ze vallen tenslotte af een gelige kegel achterlatend.
De vruchten hebben wel iets van een geribde bekervorm.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen