dn nieuwe hof kop 202310

Vroegeling – Erophila verna (=Draba verna)

Dit is een klein onopvallend laag-bij-de-gronds plantje behorend tot de Kruisbloemen familie.

Vroegeling - Erophila verna 4op3

Bloei

Kan in januari al in bloei staan en is in juni ruimschoots verdwenen. In de zomertijd zijn er dus geen plantjes te vinden. Het brengt de rest van het jaar als zaad door. Deze zeer vroege bloei is mogelijk omdat de plant als zg. “winterannuel” al in het vorige late najaar gekiemd is en dan als een kleine rozetplant de winter overleefd heeft.

Leefplek

Op allerlei open zandige plaatsen van park, kwekerij, tuin, begraafplaats, akkerrand, enz. Ook in voegen van tegelpaden en in spleten van muren en om boomvoeten.

Areaal

Kosmopoliet in de gematigde zone van Europa, Azië en N. Amerika.

Naam

Zoals onze naam “Vroegeling” is ook de wetenschappelijke benaming “Erophila” (Grieks “èr” = “lente” en “philein” = “liefhebben”) van dezelfde strekking nl. “voorjaarsliefhebber”. Daaraan is dan nog het “verna” toegevoegd wat alleen maar dubbelop is omdat het “die van de lente” betekent.

Vroegeling - Erophila verna tekeningKenmerk

Een wortelrozet van ovale tot spatelvormige grondblaadjes, die iets met mini-sterharen behaard zijn en soms wat getand, draagt daarop tot 15 cm hoge onvertakte bladloze bloemstengels.
Witte bloempjes met 4 zeer diepgespleten bloemblaadjes – het lijken er wel 8 – zijn karakteristiek. Ook zijn er 4 kelkblaadjes, 4 meeldraden rond een stampertje. De langgesteelde vrucht is een ovaal hauwtje en levert na openbarsten een zilverig wit tussenschot als bij de judaspenning.
Kruisbestuiving is zeldzaam zodat bepaalde afwijkingen door zelfbestuiving voortgezet worden in zogenaamde lijnen. Het plantje is daardoor nogal veelvormig.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen