dn nieuwe hof kop 202310

Waterdrieblad – Menyanthes trifoliata; Watergentiaan – Nymphoides peltata (=Limnanthemum nymphaeoides)

Het Waterdrieblad (= Waterklaver) en de Watergentiaan horen bij de Watergentiaanfamilie.

Waterdrieblad - Menyanthes trifoliata 3op4Bloei

In het voorjaar bloeit het sierlijke Drieblad en in de zomertijd worden de gele bekerbloemen van de Gentiaan aangeboden.

Leefplek

Het Waterdrieblad heeft minder voedselrijk water lief aan de rand van vijver, plas of sloot. Kan ook bijdragen aan verlanding door drijftil vorming. De Watergentiaan groeit soms overdadig in voedselrijk water. In vrij diep water van laagveenplas en watergang.

Areaal

Noordelijk halfrond gematigde zone. Het Waterdrieblad is circumpolair en de Watergentiaan alleen in Eurazië.

Naam

De namen zijn eenvoudigweg ontleend aan de groeiplaats “in het water” (Grieks =“limnas”) en aan de vorm van “drie-bladig” (Latijn =”tri-foliata”) of “met een klein schild” (Latijn =”peltata”) van de gentiaanbloem.
Omdat de bloei ongeveer een maand (Grieks=”meis”) aanhoudt is de naam “menyanthes” samengesteld. Het Griekse “anthos” voor bloem is terug te vinden in beide wetenschappelijke benamingen.
De Waterlelie heet van oudsher “Nymphaea” en wie daarop “gelijkend” is – hier dus wat het blad betreft – heet dan “nymph(ae)-oides”.

Kenmerk

Met een wortelstok overblijvende planten. Een kruipende wortelstok helpt de plant zich te verbreiden. Lange ronde stengels verheffen zich en bereiken het wateroppervlak waar de bladeren zowel onderblijven als boven uitsteken. Het Waterdrieblad heeft dikke stengels en de drietallige ovale bladeren boven water staan soms recht overeind. De Watergentiaan heeft ronde bladeren met een diepe insnijding bij de slappe dunne stengel. Ze lijken op Waterleliebladen maar zijn kleiner en ronder en vaak wat rood aangelopen. Kikkerbeet heeft weer iets kleiner blad met een paar lange nerven.
De bloemknoppen ontwikkelen zich onder water aan lange stelen. Bij de bloei komen ze tijdelijk boven het wateroppervlak uit. De kelk is diep gespleten. De witte Drieblad trechterbloemen vol franje komen van onder naar boven uit roze knoppen in de vrij losse bloemtros tevoorschijn. De harde zaden uit de boonvormige doosvrucht drijven lang op het water.
De vijftallige goudgele kelken afgezet met franje steken ruim boven de bladeren van de Gentiaan uit. Ze gaan maar een etmaal lang open en duiken dan weer onder. Hier wordt een flesvormige vruchtdoos gevormd. De zaden zijn waterafstotend. Ze hebben bovendien een doornenkransje.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen