dn nieuwe hof kop 202310

Waterpeper – Polygonum hydropiper

Tot de Duizendknoopfamilie worden ook de Waterpeper en naaste verwanten gerekend.

Waterpeper - Polygonum hydropiper 3op4Bloei

In juli is de vrij onopvallende bloeiwijze van de Waterpeper waar te nemen.

Leefplek

Bewoner van greppels en natte graslanden. Ook slootkanten en grasbermen. Zure verslempte bodems zijn favoriet.

Areaal

Gematigde zone van het Noordelijk Halfrond.

Naam

De “Waterpeper” houdt van Water en heeft een smaaksensatie als bij het proeven van peper. De Latijnse naam bevat dezelfde eigenschappen: “hudoor” voor “water” en “piper” voor “peper”. Het is een plant met “veel knopen” in de stengels hetgeen met “poly-gonum” verwoord wordt.

Waterpeper - Polygonum hydropiper tekeningKenmerk

Rechtop staande vrij slanke eenjarige planten met smalle blaadjes bij de knopen waar ook de bloemstengels groeien. Het gifgroen getinte blad van de Waterpeper is lancetvormig en heeft bij kauwen een scherpe smaak. De bladrand is wat gegolfd. Twee tot een vliezig tuitje vergroeide steunblaadjes omvatten de knopen.
De kleine bloempjes bestaan uit een groenig aan de basis vergroeid bloemdek dat uit 3-6 delen bestaat en de 6-9 meeldraden en 2-4 stijlen omsluit. Alleen de top van de bloemdekblaadjes is roze. Er ontstaat na de bevruchting een dofzwart eirond gepunt nootje. De bloempjes zijn in een smalle schijnaar met omgebogen top verenigd.
De nauw gelijkende maar nog slankere Zachte Duizendknoop (Polygonum mite) en de Kleine Duizendknoop (Polygonum minus) missen de peper sensatie bij kauwen op het blad.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen