dn nieuwe hof kop 202310

Welriekende nachtorchis – Platanthera bifolia; Bergnachtorchis – Platanthera montana (=chlorantha)

Deze Orchis is natuurlijk ook lid van de Orchideeënfamilie. Er vindt veel hybride-vorming tussen de beide soorten plaats.

Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia 4op3

Bloei

De bloei vindt in juni-juli plaats.

Leefplek

In de kalkarme duinvalleien, in schraalgraslanden, tussen het veenmos, langs natte wegen en in vochtige heidevelden. Vooral op humusrijke bodems.

Areaal

De gematigde zone van Eurazië.

Naam

Welriekend is deze Nachtbloeiende plant om pijlstaart nachtvlinders aan te trekken. De gelijkenis van de wortelknollen met testikels (=Orchis) heeft de familienaam opgeleverd.
De geslachtsnaam “Platanthera” is samengesteld uit het Griekse “Platos” voor “breed” en “anthera” voor “helmknop” (Engels: “anther”). Daarnaast geeft “bifolia” duidelijk aan dat de plant maar “tweebladig” is. Dan is “montana” gewoon “van de bergen” en “chlorantha” benadrukt het “geelgroene van de helmknop”.

Kenmerk

De middelhoge plant valt op door zijn twee tegenover elkaar staande vrij brede grasgroene en glanzende wortelbladeren. De bladnerven zijn evenwijdig aan elkaar. Hoger aan de lichtgroene iets geribde stengel komen nog enkele kleine schutblaadjes voor. Er zijn twee (een oude en een nieuwe) wortelknollen met penwortel om te overwinteren.
De fraaie witte naar groen neigende bloemen komen in een slanke losse aar tot ontwikkeling. Ze geuren vooral ‘s avonds zoetig en worden door een steunblaadje gedragen. Er is een ca. 2 cm lang rolrond groenig spoor benedenwaarts gebogen en de onderlip is smal en lang. Een muts en twee zijdelingse uitstaande witte sepalen vormen hiermee de hele bloem. Twee helmhokjes staan evenwijdig naast elkaar.
Dit in tegenstelling tot de verwante Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha) waar de helmhokjes diagonaal staan en uiteenwijken.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen