dn nieuwe hof kop 202310

Wilde cichorei – Cichorium intybus

Ook een medelid van de Composietenfamilie.

Wilde cichorei - Cichorium intybus 4op3

Bloei

De bloei begint al eind juni en duurt lang voort door vorming van steeds nieuwe bloemen. De blauwe bloemen verfletsen in de volle zon. Maar ook bij regen wanneer de kleurstof snel oplost. ’s Morgens zijn ze het mooiste en vooral dan bij een vochtige lucht.

Leefplek

Op dijken en langs wegbermen, langs spoorbermen, rivieren en kanalen. Vooral in het rivierengebied. Een opvallende groeiplaats is wel in de rand van wegverharding.

Areaal

De Wilde Cichorei stamt uit het gebied van de Middellandse Zee. De wilde plant is er ook in gekweekte vorm. Sedert de 17e eeuw werd er uit de gedroogde penwortel koffiesurrogaat bereid (peekoffie, suikerij = cichorei). Tegenwoordig dient de dikke wortel – een variant – om er onder afdekking witlof, Brussels lof op te kweken.

Naam

Het woord “Cichorei” betekent zoveel als “veldloper” hetgeen in het Duits dan ook “Wegwarte” is. Bij de Romeinen gold “Cichorium” voor de nauw verwante “andijvie”.
Hetzelfde is van toepassing op de toevoeging “intybus” die is afgeleid van het Latijnse “intibum” dat ook weer “andijvie” betekent. Dubbelop dus! Maar er is inderdaad een grote gelijkenis met doorgeschoten Andijvie (Cichorium endivia).

Kenmerk

Wijd vertakte bloeiwijze met in de vertakkingen de verspreide hemelsblauwe bloemhoofdjes uit enkel lintbloemen bestaande. De uiteinden van de lintbloemen zijn fijn gezaagd. Ze staan schotelvormig uitgespreid. Centraal zijn de meeldraden en stampers gelegen. De bruine nootjes zijn kantig en dragen slechts een kroontje van schubben.
De Wilde Cichoreiplant begint met een grote ruw behaarde wortelrozet. Daaruit groeit in het tweede jaar een zeer lange stengel die later flink vertakt. De bovenste stengelbladen zijn smal en getand en voor een deel stengel omvattend. De onderste zijn diep getand tot veervormig gespleten en lijken wat op die van Paardebloemen en Gewoon Biggekruid. De plant bevat melksap.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen