dn nieuwe hof kop 202310

Wilde hyacinth – Hyacinthoides non-scripta (=Scilla non-scripta), Scilla hispanica

Het bolgewas behoorde tot de grote en gevarieerde Leliefamilie. Tegenwoordig is de soort ingedeeld bij de Aspergefamilie.

Wilde hyacinth - Hyacinthoides non-scripta 4op3

Bloei

De bloemen komen van april tot juni tot ontwikkeling afhankelijk van de soort.

Leefplek

Op kalkarme licht beschaduwde grond met een goede strooisellaag in bos, tuin, landgoed. Voldoende vocht maar niet te veel. Zandgrond of leemhoudende bodems.

Areaal

Vooral in Atlantisch W. Europa met ook Gr. Brittannië en Schotland, waar de naam “Bluebell” zeer bekend is. De naam “boshyacinth” zou goed passen.

Naam

De naam “Hyacinth” is ontleend aan de mythologische stervende Hyacinth uit wiens bloed de echte hyacinth voortkwam. Het “Hyacinthoides” beduidt nu “gelijkend op de hyacinth”.
De door Linnaeus al gebruikte toevoeging “non-scripta” geeft aan dat dit de “niet-beschreven, zonder tekens” hyacinth is. Er zijn immers geen witte tekens in de bloemdekbladeren. Deze vorm komt meest in Frankrijk, België, Engeland en ook in Nederland voor (als stinzenplant en verwilderd).
Er bestaat ook een soort “hispanica” die speciaal in het Iberisch schiereiland voorkomt.
Ook de naam “Scilla” stamt uit de mythologie en werd tot voor kort gebruikt voor de plant.

Kenmerk

Dit bolgewas met eivormige bol (tot 3 cm) laat een aantal (3-6) groene lange parallelnervige smalle bladen uitgroeien met centraal een holle geelgroene bloemstengel.
Er komt een tros paarsblauwe knikkende vrij smalle klokbloemen aan met roomwitte helmknoppen. Deze klokken hangen aan een kort steeltje gesteund aan die voetsteel door twee blaadjes en meest naar één zijde. De tepalen van de klok (= bloemdekbladen) zijn aan de top teruggebogen.
De stengel van de “non-scripta” is wat gebogen i.t.t. de rechte stengel van de “hispanica” waar bovendien de klokbloemen breder zijn en de helmknoppen blauw. Een eivormige doosvrucht met ronde donkere zaden kan gevormd worden.
Er treden gemakkelijk kruisingen (“bastaardhyacinth”) op die ook fertiel zijn en zodoende onderscheid moeilijk maken. Er bestaan ook witte en roze vormen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen