dn nieuwe hof kop 202310

Wilde kardinaalsmuts – Euonymus europaeus

De Kardinaalsmuts behoort tot de Kardinaalsmutsfamilie. Daarin is de Wilde de enige vertegenwoordiger in ons land naast kweekvormen.

Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus 4op3

Bloei

De bloei vindt in mei/juni plaats maar kan in augustus nog weer wat herhaald worden.

Leefplek

Op kalkhoudende bodem liefst zoals vooral in de binnenduinen. Ook in bosranden, houtwallen en struwelen van O. Nederland op niet te arme bodem. Ook als sierheester aangeplant vanwege de mooie vrucht en bladkleuring. Gevoelig voor wolluis.

Areaal

Europa behalve het noorden.

Naam

De vorm van de rijpe vrucht maakt de naam “Kardinaalsmuts” duidelijk. De wetenschappelijke naam “Euonymus” of beter “Evonymus” is samengesteld uit het Griekse “Ev” voor “Goed” en “onoma” dat naam betekent, dus “goede naam”. En “Europaeus” spreekt voor zich.

Kenmerk

De groeiplek bepaalt of de struik groot wordt of zelfs tot boom kan uitgroeien. De twijgen zijn donkergroen en worden vaak door kurklijsten hoekig. Het blad is lancetvormig of elliptisch met spitse punt en heeft een fijn gezaagde rand. Het is kort gesteeld en kruisgewijs tegenoverstaand net als de zijtakken. Fraaie licht rode herfstverkleuring. Opvallend is optreden van een tweede bladgroei (St. Janslot) en ook vorming van veel waterloten om vraat van konijnen en schade door stippelmot te overleven.
Kardinaalsmuts heeft tweeslachtige en éénslachtige wit/groene viertallige kleine bloemen in groepjes bijeen in de bladoksels. Daarbij is de struik één- of tweehuizig en dus van alle markten thuis. De bovenstandige stamper staat op een discus die nectar afscheidt. Er worden giftige licht paarsrode besachtige vierhokkige vruchten gevormd. Deze hokken barsten afzonderlijk open. Zacht vruchtvlees omhult harde witte zaden gehuld in een oranje zaadmantel en hangend uit het zaadhok bungelend aan een dunne navelstreng. Vogels verzorgen de verspreiding.
Uit het harde hout worden nog altijd pennen gemaakt die bij het met de hand wolspinnen gebruikt worden (vandaar Engels: “spindle tree”). Ook pijpenstelen werden in draaiwerk gemaakt.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen