dn nieuwe hof kop 202310

Witte abeel (=Zilverpopulier) – Populus alba; Grauwe abeel – Populus canescens

Abelen en Populieren behoren samen met de Wilgen tot de Wilgenfamilie. Het zijn tweehuizige katjesdragers. Hun bladnerven zijn willekeurig van patroon. Het blad heeft een lichte onderzijde. De bladstelen zijn rond.

Witte abeel - Populus alba 4op3

Bloei

In maart komen aan de witviltig behaarde jonge twijgen de donzige katjes tot ontwikkeling. De mannelijke zijn dicht en wat paarsrood en de vrouwelijke groenachtig en ijl van bouw.

Leefplek

Vochtige standplaatsen met veel licht zoals rivierdalen en ook in de binnenduinen.

Areaal

Inheems in Europa en in N. Amerika veel aangeplant en verwilderd.

Naam

De Witte Abeel wordt ook wel Zilverpopulier (“Populus alba” = “wit”) genoemd vanwege het zilverige blad. De Grauwe Abeel (“Populus canescens” = “grijswordend”) is wellicht een kruising van Ratelpopulier met Witte Abeel en is duidelijk minder wit van verschijning.
Beide soorten worden echter aangeduid met “Abeel” hetgeen ook van “alba” is afgeleid en vroeger in Duitsland tot “Alberbaum” en in Vlaanderen tot “Abeelboom” heeft geleid. Het Latijnse “Populus” stamt uit het Griekse “papaillo” dat “schudden” (van het blad) betekent.

Kenmerk

De algehele aanblik van de Abelen is licht van tint. Ook het bovenste deel van de stam van de Witte is glad en grijsgroen. Kenmerkend is ook nog het wybertjes patroon van het onderste stamgedeelte met donkere schorslijsten omrand. Vermeerdering door wortelopslag komt veel voor en kan vooral in de duinen voor dichte begroeiing zorgen.
De onderzijde van het blad met vijf lobben bij de Witte Abeel is opvallend dicht wit viltig en de bovenzijde is glanzend en donkergroen.
De katjes bestaan uit een lange hangende centrale bloemstengel met daarop veel kleine onvolledige bloempjes. De mannelijke zijn slechts rode meeldraden met geel stuifmeel. De vrouwelijke bleekgele bestaan enkel uit stampers met stempel voor opvang van het windgedreven stuifmeel.
De zeer talrijke rijpe donkere zaadjes drijven, door een toefje fijne haren gedragen, weg naar een vochtige opvangbodem.
De Grauwe Abeel is een wat robuustere boom dan de Witte. De bladeren hebben een niet viltige witte onderkant.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen