dn nieuwe hof kop 202310

Witte krodde – Thlaspi arvensis; Zinkboerenkers – Thlaspi caerulescens (=calaminare)

De Kruisbloemenfamilie biedt onderdak aan de Witte Krodde (=Boerenkers).

Witte krodde - Thlaspi arvensis 4op3

Bloei

Vanaf mei is er bloei.

Leefplek

Bermen van weg, akker en dijk in de kleistreken. Op de hakvruchtakker snel groeiend onkruid. Ook in kleiige tuinen, plantsoenen en grondstorten.

Areaal

Koude en gematigde zone van het noordelijk Europa en Azië.

Naam

Volksnamen bevatten nogal eens het woord “kruid” dat hier mogelijk vervormd is tot “krodde”. De “Witte” bloempjes bepalen de kleur en zijn opvallend omdat de bloemen van de naaste familieleden Boerenkers allen een wat lila inslag hebben.
De al bij de Grieken gebruikte naam “Thlaspi(s)” voor het “kers”geslacht hangt samen met de vorm van de vruchten. Het werkwoord “thlaó” betekent “indrukken” en dat is terug te vinden in de afgeplatte vruchten.
De toevoeging “calaminare” is veroorzaakt door de herkomst van het “zink” uit de Belgische plaats “la Calamine” gelegen bovenaan het Geuldal en dankzij een zinkmijn oorzaak van een flinke milieuverontreiniging. En “caerulescens” zegt zoveel als “blauwgroen lijkend”.

Witte krodde - Thlaspi arvensis tekeningKenmerk

Planten zijn éénjarig. De rechte lage tot middelhoge kantige stengels dragen verspreid smalle bladeren en zijn van boven vertakt. Het blad is stengelomvattend met pijlvormige voet en is grof bochtig getand.
De witte kruisbloemen groeien in een aarvormige dichte tros die tijdens de bloei steeds langer wordt. De plant geurt onaangenaam. Platte ronde gevleugelde vruchtjes als een gesteeld schild omhoog staande. Een brede rand omvat de centrale iets bolle vruchtdoosjes die meerdere zaden bevatten. De platte ronde vrucht met een inkeping bovenaan is duidelijk een hauwtje. De zwarte zaadjes werden wegens hun scherpe smaak vroeger wel als vervanging voor mosterdzaad gebruikt.
De Zinkboerenkers heeft wel een bodemrozet met elliptisch blad. De meerdere lage stengels zijn niet vertakt. De soms iets lila bloemtros is ijler en de vruchten zijn afgeplat van boven en lepel- en hartvormig.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen