dn nieuwe hof kop 202310

Witte (=gele) mosterd – Sinapis alba

De Witte Mosterd behoort binnen de Kruisbloemenfamilie tot het aparte geslacht Sinapis en niet als de Zwarte Mosterd tot de geurige Brassica (Kool).

Witte mosterd (Sinapis alba) - 4op3

Bloei

De bloei van deze reukloze mosterdsoort valt in de zomermaanden ongeveer samen met die van het Brassica geslacht. Bij winterteelt is er vaak nog wel enige snelle bloei.

Leefplek

Op akkerlanden als kweekproduct (Witte Mosterd) en aangrenzend in bewerkte bermen en ruderale terreinen verwilderd (Gele Mosterd).

Areaal

Vooral Eurazië. Afkomstig uit Mediterraan gebied. Nu kosmopliet.

Naam

De wetenschappelijke naam “Sinapis” is het klassieke woord voor “Mosterd”. In het Latijn “sinapi(s)” en in het oude Grieks als “sinapu” of ook wel “napu”.
Ons woord “Mosterd” (Frans: “moutarde”) stamt af van het Latijnse “mustum” (bij ons “most”) omdat indertijd mosterd gemaakt werd aangezuurd met wijn. Niet de Gele maar de Zwarte Mosterd wordt veel voor de mosterdbereiding gebruikt.
De soortnaam “alba” betekent natuurlijk “wit” en dat heeft betrekking op de gele “licht”-gekleurde zaden. Er bestaat ook een Zwarte Mosterd met inderdaad zwarte donkere zaadkorrels. Het “geel” komt van de bloemkleur.
De geelbloeiende soorten van de kruisbloemfamilie omvatten o.a. naast de nauw verwante Herik de Witte Mosterd. Deze Herik werd vroeger ook wel “woud-mosterd” genoemd en “wilden mostaert”. Toegevoegd aan mosterd maakte het deze bitter en purgerend.

Kenmerk

Forse vertakte meterhoge licht behaarde planten met stevige penwortel. De lange oneffen bladeren zijn aan weerszijden enige malen diep en breed ingesneden. Alleen de bovenste bladen niet.
Er zijn grote heldergele bloemen met 4 kroonbladen die later verbleken. De kelkbladen staan waterpas af tijdens de bloei. De vrucht is een grote hauw met een meer dan 1/2 lange puntige afgeplatte sabel- of sikkelsnavel.
De zaden zijn oliehoudend. De bloemen leveren nectar. Deze eenjarige niet winterharde planten worden tegenwoordig veel in het najaar gezaaid om als bodemverbeteraar en groenbemester te dienen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen