dn nieuwe hof kop 202310

Wolfspoot – Lycopus europaeus

De wat onopvallend bloeiende Wolfspoot hoort tot de Lipbloemenfamilie.

Wolfspoot - Lycopus europaeus 3op4Bloei

In juni komen de kleine witte bloemkransen.

Leefplek

Wat vochtige moerassige groeiplaatsen in de buurt van sloot en rietkraag. Ook bij en op kademuren, sluizen en steenglooiingen. Pionierplant van stikstofrijke natte plekken.

Areaal

Europa zoals de naam al zegt. Maar ook in W. en M. Azië.

Naam

In de Middeleeuwen bestond er bij vele planten verwarring over het onderscheid tussen nauw verwante soorten. De “Wolfspoot”, die wat het blad betreft enige gelijkenis vertoont met de pootafdruk van de wolf, werd ook Malrove en Ballote genoemd terwijl IJzerkruid ook na stond. Alle zijn nu apart onderscheiden verwante planten. De wetenschappelijke naam “Lycopus” is een maaknaam en exacte vertaling uit het Grieks: “Lukos” en “pous”.

Wolfspoot - Lycopus europaeus tekeningKenmerk

Vrij hoge overblijvende planten met vierkante stengels die vaak afstaand vertakt zijn. Maakt lange uitlopers. De kruisgewijs staande bladeren zijn meestal getand tot gezaagd en langwerpig spits toelopend van vorm. Vaak zijn de onderste bladeren zelfs diep gezaagd.
De bloemen zijn maar klein (4 mm) en staan in schijnkransen in de bladoksels bijeen. In vele etages boven elkaar. De witte weinig duidelijke lipbloemen hebben paarsrode puntjes aan de binnenzijde. Er zijn vier even grote slippen. De kelktanden omvatten de kroon grotendeels.
Het vruchtbeginsel is een vierhokkige doosvrucht. De afgestorven planten blijven nog lang staan.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen