dn nieuwe hof kop 202310

Zachte dravik – Bromus hordeaceus

Het is duidelijk dat de Zachte Dravik tot de Grassenfamilie behoort.

Zachte dravik - Bromus hordeaceus 3op4Bloei

De bloei vindt plaats in mei/juni.

Leefplek

Op woeste zandige grond, op akkers en langs de weg en langs de spoorbaan. Er is een voorkeur voor droog en voedselrijk milieu maar iets vocht wordt goed verdragen. Ook op open plekken in hooiweiden en in gestoorde duinvalleien.

Areaal

Van oorsprong alom in Eurazië. Nu kosmopoliet na verspreiding door de mens. Slecht voedselgras.

Naam

“Haver” heette in het Grieks “Bromos” en dat stamt van “Broma” dat “voedsel” aangeeft. De Dravik soorten lijken wat op Haver. Ze zijn echter in hun pluim veel dunner en ijler. Onze benaming “Dravik” zou mogelijk verband houden met “Drepse” dat ook “wilde haver” betekent. Dreps is inderdaad een bestaande Draviksoort die sterk op haver gelijkt en vroeger (al in de Steentijd) veel als onkruid in roggeakkers voorkwam als bijmenging.
De “Zachte” Dravik doet bij aanraking wat zachter aan dan de IJle Dravik. Vanwege een lichte gelijkenis van de aartjes met gerst is “hordeaceus” oftewel “gerstachtig” toegevoegd als soortnaam.

Zachte dravik - Bromus hordeaceus tekeningKenmerk

Deze één- of tweejarige algemene grassoort wordt vanuit een bossige groei ongeveer 50 cm hoog. Hoger en lager is goed mogelijk als aanpassing aan de groeiplek.
Zacht behaard is de bladschijf van de rechtopstaande of geknikte halm, 5 mm smal en grijsgroen van kleur.
Er is een stijve weinig vertakte pluim met vrij korte zijasjes die de aartjes meest omhoog en aaneengesloten houden. Deze ook zacht behaarde grijsgroene aartjes zijn spoelvormig. Ze bevatten 5-10 bloempjes. Alleen tijdens de bloei staan de aartjes in de pluim uiteen.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen