dn nieuwe hof kop 202310

Zandambrosia – Ambrosia coronopifolia (=Ambrosia psilostachya); Alsemambrosia – Ambrosia artemisiifolia

De Ambrosia soorten horen thuis in de Composietenfamilie. Het zijn beruchte hooikoortsverwekkers. Er is nu een kever ontdekt (Ophraella communa) die de plant aanvreet en de bloei zo belemmert.

Zandambrosia - Ambrosia coronopifolia 3op4Bloei

Vanaf augustus is de bloei gaande.

Leefplek

Vooral op ruderale plaatsen. Zandige ruderale puinbevattende terreinen. Omgewerkte bermen en akkers. Duingebied (Zandambrosia).

Areaal

Beide zijn uit N. Amerika afkomstig. Vooral de Alsemambrosia heeft zich hier metterwoon gevestigd. Import met vogelvoer. Via de Balkan, N. Italie en Frankrijk is de plant noordwaarts gekomen.

Naam

De naam “Ambrosia” beduidt dat de plant in de oudheid als “godenvoedsel” gold. Waarom is niet duidelijk.
De toevoeging “coronopifolia” heeft als betekenis “kraaiepoot-achtig bladig” wegens enige onderlinge gelijkenis. Beter is de tegenwoordige benaming “psilostachya” die samengesteld is uit het Griekse “psilos” en “stachus” dat samen “naakte, kale” en “aar” betekent.
De toevoeging “artemisiifolia” verwijst naar gelijkenis als “artemis-achtig blad”. Deze “artemis” is echter dezelfde plant als de “Alsem”. De naam is dus dubbelop maar de vergelijking met het alsemblad klopt wel enigszins.

Kenmerk

De bloemen zijn éénslachtig. Forse planten met roodaangelopen stengels en grijsgroen diep geveerd blad. De bladeren zijn vaak kruisgewijs tegenoverstaand en hebben lancetvormige slippen. In de bladsteeloksels staan de bloemstengels. Deze dragen geelgroene manlijke hoofdjes in aarvormige trossen. Er zijn enkel buisbloemen in de hangende hoofdjes. De losse vrouwelijke bloemen staan onopvallend in de bladoksels bijeen.
De Zandambrosia heeft wortelstokken. De Alsemambrosia is slechts éénjarig, ontkiemt in juni en groeit snel uit tot een forse plant. Verder is er tussen beide nauwelijks onderscheid. Alleen het blad van de Alsemambrosia is dubbel geveerd ingesneden.
Het zijn beide dikwijls veroorzakers van late hooikoorts.
De vruchten hebben stekeltjes en worden daardoor gemakkelijk door dieren getransporteerd.
De verwante Stekelnoot heeft nog meer stekelige omwindselbladen om de vrucht.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen