dn nieuwe hof kop 202310

Zandhaver – Leymus arenarius (=Elymus arenarius)

De Zandhaver is een aargras en behoort zodoende tot de Grassenfamilie. Nauw verwant aan het geslacht Kweekgrassen.

Zandhaver - Leymus arenarius 4op3

Bloei

De bloei van dit gras vindt vanaf mei en in de voorzomer plaats.

Leefplek

Voornamelijk op zandige bodem langs de kust. Is net als helm en biestarwegras een zandbinder maar dan wel aan de lijzijde van de duinen. Houdt van wat kalk. Vroegere Zuiderzee-duintjes en bermen van spoordijken.

Areaal

Noordelijk Europa zonder de Middellandse Zee landen, Siberië en N. Amerika.

Naam

De naam “Zandhaver” is wat misleidend omdat deze grassoort geen directe verwant van de “haver” is. In andere talen spreekt men van “rogge” (Duits: Roggen, Engels: rye, Frans: seigle). Wel is het graszaad gebruikt om er brood van te bakken.
De wetenschappelijke benaming “Leymus = Elymus” is afgeleid van het Griekse “Elymos” dat al bij Hippocrates (400 v.C.) in gebruik was. De naam “Elymus” duidde vroeger echter het “kafferkoren” aan (nu “Sorghum bicolor”).
De toevoeging “arenarius” betekent heel correct “het zand bewonend”. De “arena” heeft een zandbodem.

Kenmerk

Lange en vertakte witte wortelstok-uitlopers houden stuifzand vast. Pionierplant. Forse grassoort (tot 1 m) met grijsblauw berijpte brede bladeren die in een spitse scherpe punt uitlopen. Bij droogte rollen de bladranden van het jonge blad ineen. Het tongetje op de overgang van bladschede in bladschijf is heel kort. Hier zijn twee oortjes aan de voet van de bladschijf.
De holle rechte stevige kale bloemstengel draagt op de top de lange spoelvormige compakte aar. Telkens 2 aartjes onder en bovenaan de aarspil. In het midden 3. Op de top 1. Per aartje zijn er 2 of 3 bloempjes. De scherp gepunte kelkkafjes zijn lang. De korte kroonkafjes zijn behaard. Grote lichtgele helmknoppen hangen ver uit. Kafjes zijn met de graanvrucht vergroeid.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen