dn nieuwe hof kop 202310

Zandraket – Arabidopsis thaliana

De eerste plant waarvan men in het jaar 2000 kon berichten dat het hele genoom ontraadseld was. Er zijn maar vijf chromosomen met daarop 25.498 genen die uit slechts 125 miljoen basenparen bestaan. De plant doet aan zelfbestuiving zodat kunstmatig aangebrachte erfelijke wijzigingen in zuivere lijnen worden doorgegeven.
De onbekende maar in laboratoria goed te kweken zandraket behoort tot de familie van de Kruisbloemen, waar een groot aantal cultuurgewassen ook toe behoren. Hun genoom zal nu gemakkelijker te ontwarren zijn.

Zandraket - Arabidopsis thaliana 3op4Bloei

Vanaf april de hele zomer door. Eénjarig overwinterend plantje.

Leefplek

Omgewerkt zand is de geliefde groeiplaats voor deze raket. Open zandgrond en verlaten akkers. Een beetje humus is wel nodig. Vergraven bermen en parken zijn ook goed.

Areaal

Vanuit het Mediterrane gebied door heel Europa verspreid.

Naam

De geslachtsnaam “Arabidopsis” betekent zoveel als “lijkende op Arabis”. Het fraaie “thaliana” kan slechts de muze van het blijspel “Thalia” aanduiden. De naam “raket” is aan vele planten met een gelijkend postuur gegeven. Ook in veel andere Europese talen. Het is afkomstig van het Latijnse “eruca” wat bij de dichter Horatius “een soort van kool” aanduidt.

Zandraket - Arabidopsis thaliana tekeningKenmerk

Een wortelrozet van ovale blaadjes met gaffelharen brengt een ronde bloeistengel met een enkel dito blaadje voort. Deze bloeistengel kan vertakt zijn en draagt op de top(pen) een uitgroeiend trosje witte kruisbloempjes (tot 0,5 cm).
De vruchten zijn lange dunne rolronde hauwen die onder een hoek omhoog aan hun steeltje staan. De wind zal het fijne zaad bij rijpheid wel verspreiden.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen