dn nieuwe hof kop 202310

Zevenblad – Aegopodium podagraria

Het Zevenblad is bij tuinliefhebbers bekend als een zeer hardnekkig en zich snel verspreidend onkruid. Het is evenzeer een fraai bloeiend lid van de Schermbloemenfamilie.

Bloei

De schermen ontvouwen zich medio mei. De bloei duurt meestal maar kort.

Leefplek

Beschaduwde slootkanten en bermen en onder heggen op humeuze niet te zware bodem.

Areaal

Gematigde streken van Europa en Azië.

Naam

De naam “Zevenblad” is eigenlijk onjuist want er zijn geen zeven bladen. “Drieblad” zou misschien een betere benaming geweest zijn gezien de hoofd verdeling die ook bij de bovenste bladen terug te vinden is. Wel is het onderste blad vaak zevenlobbig. Vooral de twee buitenste lobben zijn meestal asymmetrisch ingesneden.
En dat gaf weer de indruk van een geiten-pootafdruk. Vandaar “Aegopodium” dat “Geitenpoot” betekent en een verlatijnsing is van het Griekse “aigos” voor “geit” en “pous” voor “poot”. De toevoeging “podagraria” stamt af van “podagra” hetgeen een jicht-achtige ziekte is die zich vooral openbaart in voetmisvorming. Ook werd de plant oudtijds tegen jicht gebruikt en in het voorjaar al in de Romeinse tijd in groentesoep gegeten.

Kenmerk

De bladeren van deze middelhoge plant zijn dus op diverse manieren ingesneden. Vaak is het topdeel drieledig en zijn de zijlobben in tweeën verdeeld. De holle bladsteel is hoekig en heeft geen gootvorm.
De plant groeit vanuit een overblijvende wortelstok die gemakkelijk uit stukjes nieuwe planten laat groeien. Schoffelen en spitten in tuinen bevordert dus de verspreiding. De kleine (2-3 mm) meest witte (soms iets gele) vijfdelige bloemen zijn met 10-12 stralen in schermen vereend. Nog in knop zijn de schermen vaak wat roze-achtig. Meestal is er geen omwindsel. De geribbelde eivormige vrucht draagt nog teruggeslagen stijlen. Er is geen nabloei. Bij kneuzing stinkt de plant.

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen