dn nieuwe hof kop 202310

Zwaluwtong – Polygonum (=Fallopia) convolvulus; Heggenduizendknoop – Polygonum dumetorum

Zwaluwtong is een tot de Duizendknoopfamilie behorende éénjarige lage liggende plant die zich meestal rechtswindend opricht. Vroeger in het geslacht Polygonum later met andere windende planten ondergebracht in het geslacht Fallopia. Het naaste familielid Heggenduizendknoop ziet wel kans in heggen te klimmen.

Zwaluwtong - Polygonum convolvulus 3op4Bloei

Vanaf juni in onopvallende bloei.

Leefplek

Onkruid op omgewerkte voedselrijke grond van akkers en in moestuinen, in heggen en op ruderale terreinen.

Areaal

Gematigde zone van Europa. Kosmopoliet.

Naam

Vroeger werd de Duizendknoopfamilie aangeduid met “Polygonum” hetgeen “Veelknoop” betekent. Dankzij het gedrag als klimmer lijkt de plant sterk op Winde en dat is in het Latijn “convolvulus”.
De spitse speerpuntvorm van het blad is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de “Zwaluwtong”.
De aanvulling “dumetorum” zegt zoveel als “in heggen en hagen”.
De naam “Fallopia” is ontleend aan de Italiaanse botanicus Fallopio.

Kenmerk

Driehoekige gesteelde bladeren, met de grootste breedte vóór het midden, zijn aan de voet pijlvormig en aan de onderzijde bepoederd. Ze dragen in de oksels lang gesteelde groenige, roze tot witte korrelachtige bloempjes in heel losse aren met blaadjes.
Het bloemdek met drie slippen is bleekgroen, gekield met op de rug een vleugel. Dofzwarte zaden in driehoekige vruchtjes met weinig vleugel. Deze zaden behouden in kiemrust hun kiemkracht lange jaren.
De Heggenduizendknoop ziet kans om binnen een jaar vele meters lange windende ranken (met witte bloemdekken) te maken.

Meer foto’s in foto-album

Voor een lijst van alle tot nu toe verschenen plantbeschrijvingen:
Overzicht Nederlandse namen
Overzicht wetenschappelijke namen